Baltic-donation och minskat utanförskap

Balticgruppens och Krister Olssons jättestora donation på 100 miljoner kronor till Umeå Universitet ska applåderas. Det vittnar om ett genuint och starkt engagemang för Umeå och regionens fortsatta utveckling. Umeå universitet har varit, och kommer fortsätta vara, den starka drivkraften i Umeås positiva utveckling. Men precis som rektor Göran Sandberg påpekar så är det en knivskarp konkurrens och lärosätenas framtid är inte för evigt givna. Det gäller alltså att ständigt prestera och vara bäst. Det är bara att instämma i Sandbergs förhoppning om att detta nu bara är den första i raden av donationer från det regionala näringslivet.

Försäkringskassan och SCB har presenterat nya siffror som visar att utvecklingen i Sverige fortsätter gå åt rätt håll. Sammantaget har Sverige nu den snabbast sjunkande arbetslösheten i hela OECD. På ett år har utanförskapet minskat med 155 000 personer. Under sossarnas sista år vid makten var motsvarande siffra 1862 personer. En viss skillnad…. Även sjukskrivningarna minskar påtagligt. Det senaste året har de sjunkit med 15 procent.