Trygg stad, 'Skräp Umeå', Lundåkern.

Idag har jag en insändare i Vk där jag skriver om vikten av att öka trygghetskänslan i Umeå, även om vi redan idag är den stad (av jämförbara) som har lägst brottslighet. Och jag ska kanske förtydliga mig ännu mer. Vi hade nämligen besök av en representant för polisen igår, som diskuterade med oss i kommunledningen om läget i Umeå. Han konstaterade att Umeå har ‘ÖVERLÄGSET Sveriges lägsta brottslighet’ i förhållande till folkmängd etc. Det ska vi vara tacksamma för – men det krävs fortsatt engagerat arbete från alla inblandade – polis, skola, sociala, föreningar mlfl – för att vi ska fortsätta ha den situationen.

Låt 2008 bli det år då vi en gång för alla tvättar bort stämpeln som ‘Skräp-Umeå’. Igår fick jag bifall i arbetsutskottet för min motion om att Umeå ska bli Sveriges renaste stad. Motionen går nu vidare till kommunstyrelse och fullmäktgie för slutgiltigt ställningstagande. Det handlar dels om att alla kommunala förvaltningar och bolag inom sina verksamhetsområden ska prioritera arbetet mot nedskräpning i vår kommun, dels om att mobilisera invånare, föreningar och lokala företag till att aktivt engagera sig för en renare stad.

Vi behandlade även förslaget till Bostadsförsörjningsprogram i Umeå för åren 2007-2015. Vi tog det i politisk enighet – och jag lyckades få med mig övriga på yrkandet att Lundåkern som bostadsområde ska kunna bli aktuellt redan perioden 2011-2015. I ursprungsförslaget var det lagt någon gång 2016-2020. Men nu blir det alltså tidigarelagt. Bra! Där kan vi får ytterligare ett attraktivt område för bostäder i anslutning till älven.