Samma gamla socialdemokrater

I går kväll var det partiledardebatt mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. En debatt som till största del kom att handla om jobben. Något som Sahlin ständigt försökte undvika var att ge svar på hur deras budget skulle få för konsekvenser. Finansdepartementet har låtit göra beräkningar på vad socialdemokraternas skuggbudget skulle innebära för svensk ekonomi. Jämfört med Alliansregeringens budgetproposition skulle (s) politik innebära:

– Cirka 60 000 färre sysselsatta
– Cirka 20 000 fler arbetslösa
– Cirka 1 procent lägre BNP
– Cirka som 20 mdr lägre finansiellt sparande per år och
– Att skatterna höjs med över 20 miljarder mdr jämfört med BP08.

Ja, trots allt tal om motsatsen struntar även Mona Sahlin i den viktigaste frågan av alla: att återupprätta arbetslinjen och ge människor jobb. Skiljelinjen i svensk politik består.