En papegoja?

Jag har blivit kallad något nytt.

Papegoja är jag uppenbarligen. Närmare bestämt ‘Allians-papegoja.’ Den som kallar mig för det är VF:s politiske redaktör Lars Bodén i dagens ledarepå VF. Jag kan väl trösta mig med att jag synes vara i gott sällskap – även statministern får samma epitet.

Enligt Bodén försöker jag försköna bilden av alliansen. Hur gör jag då detta? Jo, jag har i en debattartikel gått emot de angrepp som dagligen haglar från VF:s ledarsida gentemot regeringen. Och bara konstaterat fakta.

Som förtjänar att i korta drag upprepas. Tvärtemot vad man kan tro om man läser tidningarna så går ju Sverige (och Västerbotten!) som tåget. Arbetslösheten har på många ställen halverats inom loppet av ett år. De nya jobben kommer i rekordtakt. Sjukskrivningarna minskar. På Göran Perssons tid förtidspensionerades 140 personer varje dag. Idag skapas ett nytt jobb var femte minut.

Det om något illustrerar skillnaden i svensk politik.

Så vem är egentligen papegojan?