Anders Ågrens blogg: Ön kan bli ett av Sveriges mest attraktiva bostadsområden

Igår tog vi ställning till den samrådshandling som behandlar Ön. Moderaterna och socialdemokraterna har samma uppfattning om inriktningen på byggandet. Vi har nu chansen att skapa ett av Sveriges absolut mest attraktiva bostadsområden. Den chansen ska vi ta.

Ön har ett unikt läge mitt i Umeälven. Nära till centrum, nära till flygplatsen. Vi vill skapa möjligheterna till en vacker och spännade stadsdel på norra delen av Ön, där många människor ska kunna få möjligheten att bo i närheten av vatten. Exakt hur bebyggelsen ska se ut, och var husen ska vara placerade är dock inte beslutat – däremot den omfattning vi vill se bebyggt. Och självklart ska vi tillåta byggandet av höga hus, så att det kan bli en häftig skyline. Den nya stadsdelen måste bli ett landmärke för Umeå.

Har – i olika sammanhang – fått frågan hur vi ser på expropriering av nuvarande bostäder belägna på den norra delen. Har gång på gång konstaterat att det är något vi motsätter oss. Det har jag också meddelat politiskt. Däremot har vi ingen anledning att säga nej till s.k. inlösen om den privata fastighetsägaren själv skulle anse att området förändrar så mycket karaktär att man inte längre vill bo kvar – då har vi lagt in i förslaget till samrådshandling att de som en del i en uppgörelse ska kunna erbjudas andra tomter på Ön, från den mark som kommunen äger.

Arkitektur och annat kommer vi till senare i processen så det finns gott om tid att reflektera kring sådana frågeställningar. Goda gång- och cykelförbindelser är högprioriterade med två GC-broar: en mot Designhögskolan, en mot Teg. Däremot ingen bilbro, förrän möjligen på sikt. Ett reservat för bilbro finns inlagt i samrådshandlingen. Viktigt att ha tidsperspektivet i åtanke. Vi talar om en utbyggnad som ska ske etappvis under kanske 20 år eller mer. Och först när det är fullt utbyggt kan det behövas en bilbro. Vi har lagt in ett reservat för en bilbro mot Östteg och industriområdet. Däremot har vi strukit de två huvudförslag som tidigare fanns: bilbro antingen mot Ankargränd eller upp mot Kyrkbron. Dessa alternativ är borta. Ska man placera ut en bilbro ska den inte uppmuntra till bilåkande före andra färdsätt – bättre att försöka uppmuntra människor till att gå eller ta cykeln istället.

Inte minst för miljöns skull är det viktigt att bygga bostäder centralt. Vi vet att detta genererar minst biltrafik – människor kan då i högre utsträckning promenera, cykla eller åka kollektivt. Och återigen – området ska byggas ut i etapper under ca 20 år. Nu vidtar den kommunala planeringsprocessen. Att döma av de reaktioner som nu kommer så är byggande på Ön i den omfattning vi tänkt oss efterlängtat av umeborna. Med något undantag så klart. Men så är det alltid.