Bra besked om jobbavdraget m.m.

Idag skriver Alliansens partiledare på DN-debatt att man från och med 1 januari 2008 sänker skatten på arbete ytterligare. Då genomförs steg 2 i jobbavdraget. Dels blir det alltså mer lönsamt att börja arbeta, dels förbättras drivkrafterna för dem som redan har ett jobb. För de flesta som jobbar heltid innebär det sammanlagda jobbskatteavdraget att man då verkligen får behålla ca 1 000 kronor mer av lönen varje månad.

Iövrigt rullar det på med möten och annat. Idag har vi arbetsutskott och näringslivs- och planeringsutskott.

Igår lanserade vi i Allians för Umeå en gemensam hemsida. Det är ytterligare ett steg för att bygga vidare och utveckla Alliansen lokalt. Samtidigt lämnade vi in en gemnsam motion om öppna kvalitetsredovisningar inom äldreomsorgen.