Stockholm idag, Ön och friskolor

Jag åker till Stockholm nu på morgonen. Moderaterna har ett s.k. Organisationsforum där vi ska diskutera den framtida organisationen inom partiet, med sikte på valet 2010. Bl.a. Reinfeldt och partisekreterare Schlingmann kommer vara på plats. All verksamhet behöver genomlysas och i förekommande fall också förändras för att inte stagnera. Så är det också inom de politiska partierna.

Ön
Jag har fått många positiva kommentarer om planerna på att bygga på Ön. Däremot är ju den bild som publicerades i VK inte alls lyckad, eftersom det inte är nåt som säger att det kommer se ut på det viset. Snarare tvärtom. det var ju bara ett sätt från tjänstemannasidan att visa på omfattninigen av en planerad exploateringsvolym. Men en bild har en stark makt över hur vi reagerar. Alla betongklossarna på rad mot tegssidan är ju..ja, skitfula, för att tala klarspråk. Så kommer det naturligtvis inte att se ut. Men det finns ju inga beslut om husens utformning, arkitektur eller för den delen exploatering ännu. Självklart ska vi se till att byggandet på Ön blir något vacket och spännande, något att vara stolt över och som lyfter Umeå som helhet.

Friskolor i Umeå
Gymnasieförvaltningen är starkt negativ mot nya friskolor. Jag är förvånad över rädslan. Vi ska välkomna konkurrens. Att så många skolor vill till Umeå är ett gott betyg åt kommunen. Och fler skolor innebär ökad valfrihet för eleverna. Och fler arbetsgivare att välja på för lärarna. Det gäller att istället anta utmaningen och fokusera på att de kommunala skolorna ska vara så attraktiva att de kan klara sig i konkurrensen med friskolorna. I slutändan är det ju kvaliteten och elevernas val som avgör vilka skolor som blir kvar. (Sen är det en överdriven bild man ger – inom parentes vet vi av erfarenhet att en väldigt stor andel av de friskolor som säger sig vilja starta, aldrig kommer igång. Har för mig att det brukar röra sig om 30-40% åtminstone…)

Men välkomna konkurrensen, istället för att ropa på ‘förbud’ och stoppande av konkurrenter.