Korkade förslag kontra glädjeämnen

Har varit torsdag-fredag i Bjurholm på intressant möte med kommunledningarna för UmeåRegionen och Blå Vägen-föreningen/E12 Alliansen. Viktiga frågor för regionen har avhandlats, och det är bra att vi drar åt samma häll i regionen.

Just när vi skulle åka igår kom TV4 och ville ha kommentarer till en utredning som föreslår att länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten slås ihop till en, med huvudsäte i Luleå. För att göra en lång kommentar kort: ett korkat förslag! I Papperskorgen med det.

Iövrigt är det glädjande att det går så bra för Sverige. Eller vad sägs om:
– Svensk arbetsmarknad har inte sett så här bra ut på nära 20 år.

– "All-time high" i antalet sysselsatta, enligt SCB. I juli 2007 var 4660000 personer sysselsatta, vilket är en ökning med 116000 personer på ett år. Inte sedan mätningarna infördes 1976 har sysselsättningen varit så hög.

– Ökningen av antalet sysselsatta skedde i den privata sektorn och i praktiken bestod hela ökningen av fasta anställningar.

– Situationen för ungdomarna förbättras påtagligt. Sysselsättningen ökar starkt (+44000) och arbetslösheten har minskat från 13,7 procent till 12,2 procent.

– Sedan årsskiftet har mer än 11000 personer fått ett nystartsjobb. Över 5000 (48 procent) av dessa hade varit inskrivna på arbetsförmedlingen i över 2 år. Av dessa hade drygt 1000 personer varit inskrivna på arbetsförmedlingen i över 5 år. Nystartsjobben går således till personer som befunnit sig väldigt långt från arbetsmarknaden.