God omvårdnad, Bostaden och värnplikt

God omvårdnad
På förmiddagen var jag, tillsammans med vår riksdagsledamot Ulla Löfgren, på besök på ett demensboende i Umeå. Glädjande att se sådan engagerad personal och inte minst – nöjda brukare. God och gemytlig stämning. Det finns mycket att vara stolt över i Umeå, vilket ibland glöms bort.

Bostaden
Det fortsätter att storma kring AB Bostaden. Jag begärde igår att vi ska få upp Bostaden som en särskild punkt på dagordningen när vi har nästa styrelsesammanträde med koncernbolagsledningen (UKF). VD:s avgång, med efterföljande turbulens och de anklagelser som nu haglar fram och tillbaka är inte bra för bolaget och därmed inte heller för dess personal och hyresgäster. Inte heller för Umeå kommun som är ägare av bolaget. Vi behöver nu få en saklig redogörelse över det som skett.

Allmän värnplikt
Läser att regeringen kommer föreslå att avskaffa den allmänna värnplikten och istället ersätta den med en yrkesarme. Tråkigt, men kanske nödvändigt. Det är möjligt att värnplikten med tiden blivit omodern. Igrunden har jag alltid varit en stark förespråkare för allmän värnplikt – som princip borde det vara självklart att alla skall göra sin plikt för det egna landet. Men det klart – när så få av en årskull får rycka in och göra lumpen blir det ju i sig tveksamt att prata om en ‘allmän’ värnplikt. En stor del av vårt försvar har ju tyvärr monterats ned under de sista 10-15 åren.

Men att den allmänna värnplikten skulle komma att avskaffas under en borgerlig ministär, det hade jag nog inte trott för några år sen. Tiderna förändras.