Fullmäktige idag

Om några timmar är fullmäktigedebatten i full gång. Jag ska upp i ett antal ärenden.

Förhoppningsvis får jag idag ett svar från för- och grundskolenämndens ordförande Rönngren (s) om hur hon ser på att vissa skolor i Umeå delar ut hörselkåpor till de elever som vill kunna läsa i lugn och ro. Inte konstigt att så många elever uppger att de aldrig har tyst i klassrummet. Men hörselkåpor som lösning på problemet? Nej.

Projektet Staden mellan broarna har dessvärre stått och stampat ett tag. Har därför lyft den frågan inför dagens möte. Vi borde kunna komma vidare i den frågan. Sen är det en rad andra viktiga ärenden på dagordningen också – åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen bl.a.

Avslutningsvis är det mycket tråkigt att behöva läsa i morgontidningen om helgens facit i Umeå med rån, misshandel och rånförsök. Klimatet blir allt råare.