Handelsetableringar och turerna kring Bostaden

Återkom idag efter ett intressant besök i Sundsvall. Tror uppriktigt att Umeå har mycket att lära av Sundsvall när det gäller hur man jobbar med handelsetableringar där. Skulle inte förvåna om vi i år blir omkörd av dom när det gäller vilken som är största handelsstad i norra Sverige.

Har träffat ett antal företagare där, besökt Birsta handelsområde och gjort några nedslag i centrumkärnan. Intressant är att höra hur samspelta alla verkar vara. Men inser betydelsen av handeln för kommunens framtid – mer handel ger fler arbetstillfällen, ökade skatteintäkter. Därför drar alla åt samma håll: kommun, LÄNSSTYRELSE (!), investerare och handelsaktörer. Man gör allt för att dra till sig nya aktörer och nya etableringar, det är inget problem att öka ytorna för handelsområden. Trafikfrågor, parkeringar, stadsbilds påverkan – no problemo. Dyker problem upp så försöker man gemensamt lösa dem – och snabbt dessutom.

Inte underligt att handeln utvecklas så positivt i Sundsvall. En ny aktör som Bauhaus innebär exempelvis över 100 nya jobb till kommunen. Det är dags för Umeå att vakna upp. Vill vi ha fler arbetstillfällen i Umeå? Vill vi att nya handelsaktörer ska kunna etablera sig här? Ja, då är det dags att ompröva handelspolitiken i vår kommun. Och ompröva den attityd som många aktörer tyvärr möts av. Till att börja med måste vi nu även officiellt skrota den kommunala handelspolicyn. Den används som ett slagträ när det gäller att hindra nya etableringar. Låt oss också öppna upp för mer handel uppe på Ersboda/Green-zone. Vi har aktörer som vill till Umeå – det är dags att välkomna dem hit!

Iövrigt är det stora diskussionsämnet de pinsamma turerna kring det kommunala bostadsbolaget Bostaden. Utan tvekan skadar hela den här historien bolaget. Ska återkomma till det i en senare blogg tänkte jag. Kan bara kort konstatera att vår moderata representant i styrelsen, tillsammans med två andra ledamöter, har reserverat sig mot vad som skett. Det snedsteg som skett i förhållande till VD-instruktionen kan knappast motivera de konsekvenser som det nu fått med VD:n Brita Natanaelssons avgång.