Låt oss bygga STAD!

B-M Lövgren (fp) uppmärksammar i en bra blogg vinsterna med att bygga på Ön, inte minst ur ett miljöperspektiv. Ju centralare vi bygger och bor, desto mindre bilåkande och mindre utsläpp blir det. Att ‘bygga stad’ – och gärna högt! – på den norra delen av Ön kommer att bli en god investering för framtiden. Fler människor kommer då också få möjlighet att bo i en fantastisk omgivning nära vatten.

En efter en kommer pusselbitarna nu att börja falla på plats. Från Alliansen har vi ju varit starkt kritiska mot en bristfällig översiktlig planering men nu är processen för centrala stan med omnejd i gång och det är inte en dag för tidigt.

Attraktiva bostadsområden på Öbacka och Ön. Två nya resecentrum – Umeå Ö och Umeå C. Ny godsbangård. Nya häftiga storhotell. Staden mellan broarna som förhoppningsvis får en nystart inom kort. P-garage under Rådhusesplananden, samtidigt som vi måste göra något nytt när det gäller utformningen av Rådhustorget. Gågatan i centrum får just nu en ansiktslyftning. Nytt badhus med 50-meters bassäng. Ja, det är bara några saker som nu är i röret.

Det kommer bli mycket debatt så klart. För och emot. Precis som det ska vara. Men förhoppningsvis lyckas vi i slutändan få en bred majoritet och en bred acceptans för att göra något vettigt av allt detta och inte dra allt i långbänk.

Nu är tid att gå till handling och tillsammans göra nåt riktigt bra av centrala Umeå. Och be en stilla bön att all utveckling inte ‘dödas’ av okynnes överklagningar.