Vägbulor och båtturism på Nolia idag

Dagen har varit hektisk men intressant. Först några timmar i partiets monter på Nolia. Härligt väder, många besökare.

Frågan om Umeås vägbulor dök upp. Moderaternas uppfattning är densamma som tidigare: Vägbulorna är ett otyg. Dom ger inte några trafiksäkerhetsvinster, men resulterar däremot i sämre luftmiljö. Samtidigt vet vi att det egentliga trafiksäkerhetsproblemet i Umeå inte är bilisterna – utan cyklisterna! Det är där vi finner de allvarliga olyckorna i statistiken, inte bland bilisterna. Det enda vägbulorna lyckas åstadkomma är att bilarna drar mer bensin och släpper ut mer avgaser när det blir en sån ryckig körning mellan guppen.

Vi diskuterade båtturismen under en timme idag. Helt klart har båtturismen stor potential. Idag finns det ca 600 000 ägare av fritidsbåtar. Samtidigt är det omkring 900 000 svenskar som säger sig tänka köpa fritidsbåt i framtiden. Båtturismen är alltså på stark frammarsch. Västerbotten ligger sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. En stor potental, om man så vill. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Många kör idag bara förbi Umeå med sin båt. Det krävs samarbete mellan privata närigsidkare, båtföreningar och kommunen. Ny stor gästhamn? Japp, det behövs. Men det är inte kommunen som ska bygga och driva den, det ska lösas av privata intressenter. Om det var vi överens.