Bästa sysselsättningsutvecklingen på 37 år

Socialdemokraterna kan gnälla hur mycket de vill. Fakta talar sitt tydliga språk. Tillväxten, sysselsättningsökningen och investeringarna i Sverige blir högre än vad man tidigare kunnat hoppas på. Optimismen är stor i näringslivet och den svenska ekonomin rusar fram.

Nu får Alliansregeringens politik genomslag. Arbetslinjen återupprättas.

Enligt SCB växte BNP i den senaste kvartalsmätningen med 3,6 procent i jämförelse med året innan, vilket är en högre tillväxt än vad man tidigare trott. Sysselsättningen i näringslivet steg med hela 4,9 procent.

Inte sen man året 1970 började med dessa kvartalsvisa mätningar har sysselsättningsutvecklingen sett så god ut som nu. Det är alltså det bästa resultatet på – minst – 37 år.

Människor får jobb och slipper i allt större utsträckning vara beroende av bidrag för sin försörjning. Sverige är på rätt väg.