Bra besked från regeringen om Ansvarskommittén

Idag har regeringen meddelat hur man ser på Ansvarskommitténs slutsatser om bildandet av storregioner.

Det är välkomna besked! Man är redo att permanenta de försök som pågår i Skåne och Västra Götaland, samtidigt som man inte har tänkt hindra övriga intresserade runt om i landet att gå samma väg.

Däremot ger man ett mycket viktigt besked, som skiljer sig från vad Ansvarskommittén tidigare föreslagit: REGIONERNA SKA VÄXA FRAM UNDERIFRÅN, och inte kommenderas fram av staten. Man har alltså precis samma synpunkter som moderate partisekreteraren Per Schlingmann förespråkade i en egen debattartikel nyligen. Bra att ALLA allianspartier är överens om detta!

Vi i Västerbotten kommer alltså aldrig mot vår vilja slås ihop i någon storregion/storlandsting utan att vi själva vill det. Annars har vi ju, när vi varit på olika remissrundor, blivit hotade med att ‘om ni inte bestämmer er innan valet 2010 om hur kartan ska se ut, så kommer staten tvinga in er i en region 2014.’ Det kommer nu aldrig att bli verklighet. Tack för det!

Vi kan nu under lugna och ordnade former fortsätta diskussionen bl.a. om hur statens olika myndigheter ska organiseras, liksom ansvaret för sjukvården, regional utveckling etc – men utan att ha statens piska hängande över oss. En annan intressant fråga är om det verligen behövs tre beskattningsnivåer, eller om det räcker med två.

Hur som helst. Vi har redan kommit en bit på vägen i länet genom att vara överens om bildandet av ett KSO – Kommunalt samverkansorgan – från och med 2008.