Alliansens budgetförslag i Umeå

Igår presenterade vi – Allians för Umeå – vårt gemensamma budgetförslag för år 2008.

Det behövs helt klart nya tag i Umeå. Trots goda ekonomiska förutsättningar finns det flera områden som oroar. Befolkningstillväxten, företagsklimatet, hög skatt, för få nya jobb m.m.

Känns bra att vi inom borgerligheten kunnat enas om ett så pass brett förslag som detta. Det har varit ett givande och tagande i diskussionerna mellan partierna. Redan förra året kom vi en lång väg – och nu har vi för andra året i rad presenterat ett gemensamt budgetförslag. Som dessutom täcker in nya områden som miljö, kultur och fritid. Steg för steg utvecklar vi alltså Alliansen. Inte på de senaste 25-30 åren har de borgerliga partierna i opposition presenterat ett så heltäckande förslag som gårdagens.

Det kan ju ses som en replik till de olyckskorpar som hävdar att det inte finns någon Allians i Umeå.

Jag kan inte gå in på allt som vårt budgetförslag innehåller, men exempelvis:

* Kommunalskatten ska sänkas med 1 kr under kommande fyraårsperiod. Innebär ca 5000 kr/år mer i plånboken för en familj där båda arbetar.

* Riktade jobbsatsningar mot ungdomar och invandrargrupper som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi kompletterar alltså den nationella politiken mot utanförskap med ett tydlig jobbfokus även lokalt i Umeå.

* Besparingar i administration, det s.k. utvecklingsanslaget, konkurrensupphandling av bl.a. IT-verksamheten m.m.

* Fokusering på kärnverksamheten möjliggör dessutom utökade satsningar på viktiga områden som äldreomsorg och skola.

Tja, det är några av punkterna i vårt gemensamma förslag. Förslaget går i sin helhet att läsa på bl.a. www.moderat.se/umea