"Hörselkåpor i skolan? Nej, nej, nej…."

I Umeå har en eller flera skolor hittat lösningen på ordningsproblemen. De elever i klassrummet som vill ha lugn och ro när de läser får helt enkelt sätta på sig hörselkåpor. Då blir det förhoppningsvis tyst.

Bra eller dåligt? Ska man vara diplomatiskt kan man säga att det så klart är bra för de elever som vill ha det lugnt omkring sig. Men ärligt talat – det ska ju vara lugn och ro i klassrummet hur som helst! Det ska inte behövas hörselkåpor för att få tyst i klassrummet. Vad får man då för slags undervisningssituation? Här har vuxenvärlden fullständigt kapitulerat. Det är inte acceptabelt att som normalläge tvingas ha hörselkåpor i vanlig skolundervisning. Är det en sådan arbetsmiljö vi erbjuder våra elever och lärare??? Jag var lika kritisk redan för några år sen när vi hade en liknande debatt i kommunen. Då var det en annan skola som hade sett sig tvingad att dela ut hörselskydden. Men det är lika fel nu.

Skolorna i Umeå ska vara lugna och trygga miljöer för lärande. Så är tyvärr inte fallet på många skolor idag. Lösningen kan heta mindre klasstorlekar, bättre ordnade skollokaler (så att de inte behöver vara vägg i vägg med musikundervisningen t.ex.) men självklart också bättre ordning i klassrummet. Ordningsbetyg efterfrågas av en majoritet av eleverna och det borde vara en självklarhet i våra skolor. Likaså bättre befogenheter för lärarna att upprätthålla ordningen.

Det är bättre än att att kapitulera, acceptera kaoset och dela ut hörselkåpor!