Stoppa nedskräpningen i Umeå!

De senaste åren har Umeå blivit allt mer skräpigt. Det finns tyvärr väldigt många i kommunen som inte förstår att skräp ska kastas i papperskorgen. Det var en insändare i VK idag på ungefär samma tema, där vi jämfördes med Sundsvall och där var det uppenbarligen inte samma problem.

Omfattande klotter på kommunala lokaler och privata fastigheter bidrar också till att göra Umeå fulare. Det kostar kommun och fastighetsägare stora summor pengar i onödan varje år.

Vi vet ju att ju snabbare klotter och annan skadegörelse åtgärdas, desto större är chansen att komma tillrätta med problemen. Klotter som får sitta kvar länge inbjuder bara till mer klotter och mer skadegörelse. Alliansen förslog sist vi antog budget för Umeå kommun att 1 miljon kronor extra per år skulle satsas på intensifierad renhållning och klottersanering under åren 2007-09. Tyvärr fick vi inget stöd från socialdemokraterna i kommunen. Det är synd.

Kommunen kan inte själv lösa alla problem med nedskräpning. Därför är det viktigt att så många som möjligt även fortsättningsvis involveras i arbetet – bl.a. privata fastighetsägare, men även privata näringsidkare vars verksamhet de facto bidrar till nedskräpningen. Det arbetet är påbörjat, men det måste intensifieras!