Ökad frihet för kommunala skolor motarbetas

För några år sen var vi överens mellan partierna i Umeå om att skapa ökad frihet i de olika kommunala verksamheterna. Inte minst skolorna skulle få ökat självbestämmande, likt friskolorna, fast fortfarande med kommunen som huvudman.

Resultatet blev också mycket bra för intraprenaderna, som de kom att kallas. Goda resultat och friskare medarbetare enligt externa utvärderare. Men sen hände något. Avtalen för blivande skolintraprenader förändrades – friheten beskars. Skolförvaltning och ledande politiker från (s) i Umeå gjorde sitt bästa för att stoppa nya intraprenader. Resultat: De skolor som hade anmält intresse för att starta tappade intresset.

Och nu ser vi nästa konsekvens. Östermalmsskolan, som var Umeås första intraprenad 2003, ansöker om att bli friskola, eftersom de annars riskerar att tvingas in under det avtal som kraftigt begränsar deras nyvunna frihet. Trots att de helst av allt vill fortsätta som en kommunal skola.

Jag ser bara positivt på friskolor, men poängen var ju faktiskt att vi skulle öka friheten och självbestämmandet inom de kommunala skolorna! Och vi hade faktiskt hittat en bra form för det. Nu tvingas de bli friskolor för att få ha kvar sin frihet. Fullständigt ofattbart. Varför är det så farligt med ökat självbestämmande för personalen inom kommunens egen verksamhet? Varför motarbetas det av socialdemokraterna?