Trevlig arbetsmiljö? Knappast.

Jag har under lång tid, inte minst i politiska sammanhang försökt peka på en allmer ohållbar situation i våra skolor när det gäller arbetsmiljön. Ofta får man bara tillbaka att vi är bakåtsträvare och lever på 1800-talet. Men nu måste väl även de mest flummiga av skolpolitiker inse att måttet är rågat!

För att våra barn och elever ska ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i skolan måste det vara hyfast lugn omkring dem. Detta ställer de flesta upp på, i alla fall bland människor i allmänhet.

Hur ser det då ut? Att det är dåligt i svenska skolor generellt är ingen hemlighet. Vi är värst i olika internationella undersökningar när det gäller sådant som att inte komma i tid, skolk och svordomar.

Hur ser det ut i Umeå då? En aktuell undersökning bland våra högstadieelever visar att mer än 2/3 av flickorna i åk9 säger att de inte har lugn och ro när de jobbar i skolan. Mer än 2/3!!!! Bland pojkarna uppger mer än hälften att det inte är lugn och ro. En mycket tydlig bild alltså.

I vilket annat sammanhang skulle en sådan arbetsmiljö accepteras? Inte konstigt att en majoritet av eleverna vill återinföra ordningsomdömen i skolan. Det är kanske hög tid att någon lyssnar på dem?