Anders Ågren

Socialdemokraterna har blivit Arbetslöshetspartiet

Sverige har massarbetslöshet. Nästan 200 000 människor är långtidsarbetslösa. Sverige är ett av länderna med högst arbetslöshet i hela EU. Varannan invandrare kan inte försörja sig själv.

Idag är det 1 maj och vi lär se mycket från Socialdemokraterna i flödet på sociala medier. Men (S), det gamla arbetarpartiet, har blivit Arbetslöshetspartiet.

Den 11 september 2022 röstar vi bort dem.