Anders Ågren

Svenska rallyt flyttar till Umeå – hjärtligt välkommen!

Idag kom det efterlängtade positiva beskedet: Svenska rallyt flyttar till Umeå och Västerbotten! Svenska rallyt är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang, och tillika landets största rallytävling.

Från och med nästa år blir Umeå ny huvudort för VM-tävlingen. Man har under en tid utrett olika upplägg i Luleåregionen, Östersund samt Umeå, som var alternativen för framtiden.

Valet har fallit på Umeå.

Här ett utdrag ur det pressmeddelande som skickats ut från Rally Sweden:

”Utredningen kring Rally Swedens framtida placeringen startade i mars 2020 där Östersund, Umeå och Luleå valdes ut som tänkbara nya alternativ. Fakta har arbetats fram kring regionernas besöksnäringsmässiga, sportsliga samt kommersiella förutsättningar för att säkerställa att rätt beslut fattas. Som enda vintertävling i rally-VM är just vintern extremt central i Rally Swedens kravspecifikation.

”En mer snösäker region längre norrut är ett grundkrav som inte är förhandlingsbart i en förlängning av VM-avtalet och att kunna påvisa historiska väderdata har varit centralt” säger Rally Swedens vd Glenn Olsson.

”Umeås utmärkande styrkor, förutom ett stabilt vinterklimat, är god hotellkapacitet i kombination med serviceplats och HQ på mässområdet Nolia, starkt växande näringsliv och attraktivt upptagningsområde publikmässigt. Även Östersund och Luleå presenterade starka upplägg och framförallt ett stort engagemang men i helheten är Umeå ett attraktivare koncept för Rally Sweden,” tillägger Olsson.”

Hjärtligt välkommen till Umeå och Västerbotten! Detta blir positivt ur många aspekter, inte minst ur besöksnäringens synvinkel.

Bra för hela vår region!