Anders Ågren

Nej till ny fastighetsskatt!

Den tidigare godtyckliga fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en kommunal avgift med ett takbelopp. Allt fler förespråkar nu en återinförd fastighetsskatt och det finns nio olika förslag från utredningar och politiska partier på ett återinförande. Dessutom föreslås att bostadsrätter ska inkluderas.

Vi moderater säger nej till ny fastighetsskatt. Det ska inte kosta ännu mer att bo.

Nu kan du beräkna hur mycket detta kommer att kosta dig varje år, om det skulle bli verklighet. Lägg in värdet på ditt hus eller bostadsrätt i denna länk och se vad ett återinförande innebär för dig.