Anders Ågren

Moderaterna – partiet med bäst miljö- och klimatpolitik

Moderaterna har bäst miljö- och klimatpolitik, enligt svenska folket. (Demoskop). Det går åt rätt håll! Klimatfrågan är för viktig för att lämnas till Miljöpartiet och andra aktivister på vänsterkanten.

MP och M. Två partier med diametralt olika politik på området. Positivt att skillnaderna tydliggörs, även för väljarna.

Miljöpartiet gillar symbolpolitik och propagerar för förbud, flygskam, köttskam, högre skatter, fler skatter, motstånd till resande, handel och tillväxt.

Moderaterna står för klimatpolitik som faktisk leder till konkreta resultat. Som bejakar tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, forskning, teknikutveckling, kärnkraft – allt sådant som kan bidra till lägre utsläpp kombinerat med ekonomisk tillväxt.

Sverige är det land som enligt undersökningar är bäst på att leva upp till Parisavtalet. Sverige har under lång tid minskat sina koldioxidutsläpp, samtidigt som vi har bevisat att det går alldeles utmärkt att kombinera med ekonomisk tillväxt. Sverige har varit – och är – ett internationellt föredöme i miljö- och klimathänseende. Svensk industri är renare än andra länders och bidrar genom sin export till globala utsläppsminskningar. Moderaterna vill att ännu fler svenska produkter ska tränga undan smutsigare produkter på världsmarknaden.

Låt oss fortsätta på denna väg. Tillväxt, forskning, marknadsekonomi och teknikutveckling är framtidens melodi.

Moderaterna – en grön höger. Med politik som fokuserar på resultat istället för symbolpolitik.