Anders Ågren

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå!

Jag har upprepade gånger skrivit här på bloggen om vikten av att få bättre fart på bostadsbyggandet i Umeå. Genom åren har vi från M också presenterat en rad förslag på området.  Det har under en lång rad av år byggts alldeles för lite i Umeå, och flera av de förslag som Moderaterna har lagt fram har blivit nedröstade.

Inför nästa kommunfullmäktigesammanträde har jag därför passat på att lämna in en interpellation om detta. Bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Bostadsbyggandet i Umeå

I Umeå råder bostadsbrist sedan många år. I Folkbladet kunde vi i början av mars dessutom läsa om ett ras i bostadsbyggandet i Umeå under år 2020. Det färdigställdes endast 412 bostäder förra året, vilket är på tok för lite.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av det. Prognosen för 2021 är, enligt Folkbladet, omkring 700-800 bostäder.

Tillgången till bostäder är Umeås akilleshäl. Får vi inte ytterligare fart på nyproduktionen, så riskerar det att hämma tillväxt och investeringar.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

1. Hur ser du på den låga nivån när det gäller nyproduktion av bostäder i Umeå?

2. Utöver den handlingsplan som antogs under 2020 för att öka taken på bostadsbyggandet – anser du att det kan behövas ytterligare åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?

Umeå 2021-03-10

Anders Ågren

Kommunalråd (M)