Anders Ågren

M, V och KD överens om att permanent förbättra äldreomsorgen

Regeringen skyller ifrån sig istället för att ta ansvar för det kritiska läget inom äldreomsorgen. Därför lägger vi partiprestigen åt sidan och påbörjar tillsammans med V och KD arbetet med att åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekar på – och med att höja kvaliteten i äldreomsorgen permanent.

Sammantaget vill vi tillföra äldreomsorgen mer än dubbelt så mycket som regeringen satsade i budgeten för 2021 för att möjliggöra:

✅ Fler heltidsanställda för bättre kontinuitet – minska timanställningarna kraftigt

✅ Högre medicinsk kompetens – fler sjuksköterskor och läkare

✅ Stöd för att bygga fler trygga och anpassade äldreboenden