Anders Ågren

Tråkig nivå på den lokalpolitiska debatten numera

Jag och många med mig har noterat en tråkig förändring i de lokala S-företrädarnas argumentationsteknik på senare tid. De drar sig inte för att metodiskt sprida rena felaktigheter och lögner om sina motståndares politik.

Några axplock i närtid.

Vi har fått höra av S att M lägger förslag om att “slakta socialtjänsten” i Umeå. Nej, däremot har vi lagt förslag om hårdare kontroller vid utbetalning av försörjningsstöd. Inte samma sak.

Vi har fått höra av S att de borgerliga partierna ska “sälja ut städpersonalen”. Nej, däremot vill vi möjliggöra konkurrensutsättning av bl.a. städverksamheten. Inte samma sak.

Det finns naturligtvis en massa andra exempel. Hur som helst tråkigt. Men det speglar nog den desperation som sprider sig i den socialdemokratiska rörelsen över landet.

Sverige, Region Västerbotten och Umeå kommun behöver maktskifte i valet 2022!