Anders Ågren

Sverige behöver en ny energipolitik!

I dagens Norran skriver jag om vikten av att Sverige får en fungerande energipolitik. Nuvarande energipolitik är ett hot både mot svensk konkurrenskraft och mot en effektiv klimatomställning.

Sverige behöver en ny energipolitik!

Vid årsskiftet stängde regeringen kärnkraftsreaktorn Ringhals 1. Nu finns det bara sex kärnkraftsreaktorer kvar i drift. Att stänga ner fungerande kärnkraft är stort misstag. Svensk elproduktion har länge varit en av världens renaste och tryggaste, men nu är elkrisen ett faktum. Elkrisen är ett hot mot Sverige som ett modernt industriland.

Kylan i kombination med minskad vind har lett till elbrist i Sverige. Av den anledningen importerar vi nu el från länder som Tyskland, Norge och Litauen. En stor del av elen som är från Tyskland och Litauen är producerad av kolkraftverk och gasverk. Men importen räcker inte till. För att säkra tillgången på el har nu oljekraftverket i Karlshamn dragits igång. Detta är dåligt för klimatet.

Omställningen från fossila bränslen till el ställer höga krav på en stabil och säker elförsörjning. Experter menar att elanvändningen kommer att öka med ca 60 procent på 25 år. Då behövs det både mer och ren el för att kunna möta omställningen.

De höga elpriserna har stora negativa effekter på svensk industri. Skogsbolaget Holmen tvingades exempelvis stänga ner produktionen i två av sina pappersbruk på grund av de skenande elpriserna. En fungerande eltillförsel är grundläggande för Sveriges konkurrenskraft.

Sverige ska inte vara tvingat att importera smutsig kolkraft eller elda med olja, så fort det är vindstilla eller kallt. Det är tydligt att Socialdemokraternas och Miljöpartiets energipolitik har misslyckats.

Sverige behöver mer kärnkraft. För att klara elbehovet i framtiden och säkra tillgången på fossilfri el behövs vattenkraft och vindkraft, men Moderaterna vill också bygga nästa generations kärnkraft. Kärnkraft är klimatsmart, fossilfritt och ger en stabil tillgång av el dygnet runt – även när det är vindstilla och solen inte skiner.

Elnäten måste byggas ut för att öka kapaciteten. Elen måste finnas där den behövs och hela Sverige ska ha tillgång till el. Vi vill även satsa på CCS, en teknik som fångar och lagrar koldioxid.

Nuvarande energipolitik är ett hot både mot svensk konkurrenskraft och mot en effektiv klimatomställning. Sverige behöver en ny energipolitik och en ny regering!

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten