Anders Ågren

Sverige behöver en ny energipolitik!

Hur många fler företag ska tvingas stänga ned sin produktion på grund av det höga elpriset? Moderaterna vill säkerställa att Sverige får en fossilfri och konkurrenskraftig energiproduktion. Det behövs för både jobben och klimatet!

✅ Uppdatera det energipolitiska målet, från förnybart till fossilfritt – Sverige ska ha ett 100 procent fossilfritt elsystem 2040.

✅ Planera för nästa generations kärnkraft i Sverige

✅ Tillåt att nya reaktorer byggs – de har fler tillämpningsområden än elproduktion, exempelvis vid vätgasproduktion.

✅ Leveranssäkra elmarknaden – riksdagen har beslutat om leveranssäkerhetsmål i det svenska kraftsystemet. Detta beslut måste verkställas och en elnätsutredning tillsättas