Anders Ågren

10 förslag för en lägre arbetslöshet

De enda EU-länderna som har högre arbetslöshet än Sverige är Italien, Grekland och Spanien. Men arbetsmarknadsministern tänker inte genomföra en enda reform under 2021 för att minska arbetslösheten. Det kommer att förvärra situationen för den som blivit arbetslös.

Igår presenterade Moderaterna 10 åtgärder som behöver vidtas för att trycka tillbaka arbetslösheten:

  • Förstärk Nystartjobben – sänkt anställningskostnad är en viktig insats för att arbetslösa ska komma i jobb.
  • Praktik för den som nyligen blivit arbetslös – för att minska risken att fastna i långvarig arbetslöshet. En åtgärd som bidrog till Sveriges framgångsrika hantering av finanskrisen.
  • Fler praktikplatser för långtidsarbetslösa
  • Bryt passivitet i arbetsmarknadspolitiska program
  • Knyt utbildning till permitteringen – det är bättre att fylla på med kunskap än att vara passiv
  • Arbetsförmedlingen behöver använda sina pengar
  • Förstärk Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter
  • Inför Etableringsjobben
  • Språkkrav för snabbare integration
  • Inför bidragstak – så att det aldrig kan löna sig bättre att stapla olika bidrag än att ta ett jobb