Anders Ågren

Öka tryggheten för äldre

Otryggheten bland äldre är utbredd. I Brås Nationella trygghetsundersökning framkommer det att bland kvinnor är det en stor andel i den äldsta åldersgruppen som inte alls går ut på kvällstid, på grund av otrygghet.

Så här får det inte fortsätta. Umeå kommun ska vara en trygg kommun för alla. Om detta skriver Lotta Holmberg (M), ledamot i äldrenämnden, i en insändare i VK idag.

Äldre personer är särskilt utsatta för bedrägerier. Ofta sker dessa via telefon eller internet. Det krävs samarbete mellan kommun och polis för att öka tryggheten bland äldre i Umeå kommun. Det handlar om att förebygga och bekämpa brottslighet mot äldre. Vi föreslår att Umeå kommun bör ges i uppdrag att informera äldre om hur de kan skydda sig mot brott och bedrägerier.

Kommunen kan i övrigt påverka när det handlar om att skapa trygga offentliga miljöer, med exempelvis bättre belysning utomhus. För att öka tryggheten för alla kommuninvånare vill Moderaterna i Umeå även anställa kommunala ordningsvakter och införa kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser. På nationell nivå anser Moderaterna att brott mot äldre ska ses som särskilt allvarliga inom rättsväsendet.