Anders Ågren

Moderaterna säger nej till den nya fastighetsskatten!

🔵 Frågan om att återinföra fastighetsskatten har kommit upp i debatten igen. Dagens högsta fastighetsavgift är 8349 kr. Om den nya fastighetsskatten träder i kraft skulle detta innebära en skatteökning för en villaägare i Umeå med 19 424 kr*. Vi säger nej till den nya fastighetsskatten!

*Beräknat på medelpriset för villor i Umeå de senaste 12 månaderna.