Anders Ågren

Ulf Kristerssons jultal 2020

Idag höll Ulf Kristersson sitt jultal. I talet lyfte han många åtgärder för att förebygga utsatthet och kriminalitet, så att fler barn kan göra en klassresa. Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Sverige ska vara ett land där man kan börja med nästan ingenting och komma hur långt som helst.

Detta kräver ett helhetsgrepp om politiken, med insatser på flera områden. I samband med talet presenterade Moderaterna 30 förslag för att främja social rörlighet. 

Bland förslagen finns ett antal nyheter, bland annat:

  • Inför obligatorisk språkförskola för barn i utsatta områden, från tre års ålder.
  • Erbjud föräldrar i utsatta områden ett utökat antal hembesök inom ramen för BVC-programmet.
  • Starta läxfritids för barn på lågstadiet i utsatta områden.
  • Avskaffa EBO för att inga barn ska behöva växa upp i trångboddhet.

Utöver det föreslås bland annat: 

  • Sätt ett bidragstak, så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att stapla bidrag
  • Ställ krav på motprestation, normalt på heltid, för att få försörjningsstöd
  • Sänk skatten på låga inkomster
  • Mer undervisning i matematik och svenska i skolan