Anders Ågren

M: Smittspåra, snabbtesta och byt ekonomisk strategi

Coronastrategin behöver förbättras. Idag presenterar Moderaterna förslag för en effektivare coronapolitik, med fokus på tre delar:

✅ Provtagning – säkerställ att labbkapaciteten ökar, det är avgörande för att minska samhällsspridningen. Och validera snabbtesterna, som ännu inte finns på plats i Sverige.

✅ Smittspårning – utbilda smittspårningspersonal och implementera en smittspårnings-app, likt den som fungerar bra i Finland.

✅ Ekonomisk strategi – förenkla stöden till företag, så att fler jobb kan räddas.

Läs hela debattartikeln här