Anders Ågren

Stå upp emot islamismen!

Inom loppet av två veckor har vi nu bevittnat två bestialiska islamistiska terrorattacker i Frankrike med dödlig utgång. Fruktansvärda dåd, som också är ett angrepp på hela vårt fria, öppna och demokratiska samhälle.

Sverige och EU behöver tydligare markera när fundamentalister gör intrång i vår demokrati och bestämt stå upp mot de krafter som försöker begränsa vårt sätt att leva. Hela EU bör stötta Macrons kamp mot islamistisk separatism och terrorism. Sverige måste stödja och lära av Frankrikes åtgärder.

Sverige och EU måste kraftfullt möta hotet från islamismen!