Anders Ågren

M-budgeten för Umeå kommun 2021 presenteras idag: Tillväxt, välfärd och trygghet!

Det krävs tydliga prioriteringar i budgeten för Umeå kommun. Umeå behöver mer av liberal och konservativ politik!

Några av de moderata förslagen:
✅ Mer resurser till äldreomsorgen
✅ Kraftiga satsningar på grundskolan
✅ Sänkt kommunalskatt
✅ Besparingar på kulturens område, exempelvis avveckling av stödet till Guitars och Kvinnohistoriskt museum
✅ Hårdare kontroller av försörjningsstöd
✅ Fortsatt avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd
✅ Värnande av valfrihet inom välfärden
✅ Bättre företagsklimat, genom bl.a. avveckling av osund konkurrens
✅ Kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser
✅ Kommunala ordningsvakter för ökad trygghet

Umeå behöver en politisk högersväng. Det krävs tydliga prioriteringar och ett tydligt ledarskap i Umeå kommun!