Anders Ågren

Allt fler bortförda barn och ungdomar p.g.a. hedersförtryck under pandemin – hur är situationen i Umeå?

Inför denna månads kommunfullmäktige har jag lämnat in följande interpellation till skolnämndernas respektive ordförande:

Interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Peter Vigren (S):

Allt fler bortförda barn och ungdomar p.g.a. hedersförtryck under pandemin – hur är situationen i Umeå?

För de allra flesta i Sverige präglades sommaren 2020 av färre resor utomlands. Men för barn drabbade av hedersförtryck så har resorna istället dubblats i antal. Detta framgår av en artikel i Expressen/Kvällsposten (6/10). Många har nog utgått ifrån att det blivit svårare att föra barn utomlands under corona, och då är det viktigt att påtala att det inte alltid stämmer. Detta enligt Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Citat ur tidningen: ”Det kan handla om tvångsgifte, könsstympning eller resor i uppfostringssyfte. Exakt vad ökningen beror på går ännu inte att säga, men att det skett en kraftig ökning är i alla fall tydligt.

– En del föräldrar har under coronaperioden hållit sina barn hemma av omsorg. Andra har skyllt på corona till skolan för att kunna föra ett barn ut ur landet. Till barnet kanske man säger att man ska hälsa på mormor som är sjuk, när det egentligen handlar om en äktenskapsresa. Eller så säger man att mormors sista önskan är att se sitt barnbarn i en brudklänning, säger Christina Malmqvist, sakkunnig på Nationella kompetensteamet.”

Mörkertalet för barn som förts ut ur landet bedöms på nationell nivå vara stort – det finns ingen samlad statistik hos polisen, kommunerna eller socialtjänsten. Bara 13 procent av kommunerna förde statistik över bortförda barn, enligt uppgifter från förra året. I november 2019 diskuterade vi även denna fråga i Umeå fullmäktige, efter en interpellation av Jan Hägglund från Arbetarpartiet.

Frågan är viktig, och vi måste göra allt för att motverka att detta sker i Umeå. Den 1 juni i år implementerades för övrigt en ny lagstiftning om utreseförbud, i syfte att skydda barn som riskerar att utsättas för könsstympning eller barnäktenskap.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Peter Vigren (S):

1. Hur ser läget ut i Umeå vid höstterminen 2020? Saknas det några elever i grundskolan respektive gymnasiet?

2. När skolan misstänker att det kan röra sig om hedersrelaterad problematik, så görs en anmälan till socialtjänsten. Hur många sådana anmälningar har gjorts i Umeå detta år?

Umeå 2020-10-06

Anders Ågren

Kommunalråd (M)