Anders Ågren

Moderaternas budgetförslag 2021 på nationell nivå

Moderaternas budgetmotion fokuserar på två stora problem i samhället: Gängkriminaliteten och arbetslösheten. 

Det måste löna sig mer att gå till jobbet och driva företag om svensk ekonomi ska komma på fötter igen. Moderaterna föreslår därför en förstärkning av jobbskatteavdraget. Det ger en undersköterska 500 kr mer i plånboken varje månad. Vi sänker skatten för pensionärer i samma utsträckning som vi sänker skatten för dem som arbetar. Vi föreslår också att bolagsskatten ska sänkas. Genom att sänka bolagsskatten blir det mer lönsamt att driva företag i Sverige och fler jobb kan skapas. 

Moderaterna tillför mer resurser till välfärden och vill öka statsbidragen till kommuner och regioner med 26 miljarder extra per år. I budgeten föreslår vi en krisbuffert på 20 miljarder kronor, som ska kunna användas om smittspridningen förvärras och det akuta krisläget återvänder. 

Vi tillför mer pengar till rättsväsendet. I Moderaternas budgetmotion utökas resurserna till Åklagarmyndigheten. Budgetmotionen innehåller också satsningar på att få fler poliser, genom högre lön, betald polisutbildning och återrekrytering av poliser. För att bekämpa gängkriminaliteten föreslår vi bland annat dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner och ett system med anonyma vittnen. 

Moderaterna belånar inte svenska folket lika mycket som regeringen. Istället drar vi ner på biståndet. Välfärden och tryggheten i Sverige behöver prioriteras.