Anders Ågren

Moderaterna står upp för en kraftigt minskad invandring

Moderaterna står upp för en kraftigt minskad invandring. Sverige har tagit ett mycket stort ansvar och nu måste de som redan kommit bli en del av det svenska samhället. Det behövs under lång tid framöver en mycket restriktiv migrationspolitik.  Moderaterna se en kraftigt minskad invandring. Dagens situation är inte hållbar. Tyvärr har S valt Mp:s linje istället för att lyssna på svenska folket och samarbeta med de partier som vill minska invandringen.

Nu måste regeringen svara på vad som ska hända när den tillfälliga utlänningslagen löper ut nästa sommar. Ska Sverige få tillbaka EU:s mest generösa migrationslagstiftning?