Anders Ågren

Umeå och Norrland behöver goda flygförbindelser även i framtiden!

Umeå behöver goda flygförbindelser även i framtiden. Vi måste nu snabbt få igång flygandet när restriktionerna från Coronapandemin släpper, samtidigt som flygbranschen måste fortsätta sin omställning till att bli mer hållbar. Biobränsle kan drastiskt reducera klimatpåverkan för flygresor och på längre sikt kan elflyget revolutionera hur vi tänker kring flygresande.

Jag skriver i lördagens VK tillsammans med kommunalrådet Hans Lindberg (S), Hans Adolfsson rektor Umeå universitet, Maria Knutsson Wedel rektor SLU, Anders Hjalmarsson VD Västerbottens Handelskammare, Fredrik Leek ordf Företagarna Umeå, Umeå Företagarråd, och Gustaf Nygren Fabrikschef vid SCA Obbola.

Framtidens resa börjar i Umeå

Umeå är norra Sveriges viktigaste centrum för befolkning, företagande och tillväxt. För att upprätthålla kontakterna med resten av Sverige och världen är resande en nödvändig förutsättning även efter Coronapandemin. Nu behöver en omställning för välfungerande transporter med minimalt klimatavtryck påskyndas så att Sverige även i framtiden kan hålla ihop, och alla delar av landet kan bidra till tillväxt och utveckling.

Coronapandemin har inneburit ett dråpslag mot det svenska inrikesflyget. Drygt 95 procent av passagerarna försvann, nästan över en natt. När restriktionerna nu lättas är behoven av en snabbt återupptagen flygtrafik stora, särskilt i de delar av landet där tåg, buss eller bil inte fullt ut kan fungera som ersättning.

Regelbundna flygförbindelser är särskilt viktiga för Umeå med omnejd. Umeå är en av landets snabbast växande kommuner och centrum för den mest expansiva tillväxtregionen norr om Mälardalen. Här finns två universitet med världsledande forskning och ett universitetssjukhus som erbjuder specialiserad vård för hela Sverige. Dessutom finns här företag som samarbetar och handlar med hela världen.

I Umeå finns en väl utbyggd och internationellt konkurrenskraftig industri och en rad företag i absolut framkant av bioteknik, medicin och informationsteknologi. Många av företagen har sett dagens ljus som ett resultat av utbildning och forskning på Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitetssjukhus, Totalförsvarets forskningsinstitut och forskningsorganisationen RISE som tillsammans bildar en stark forskningsbas i Umeå. Korta regionala flyglinjer, liksom flygförbindelser till andra delar av Sverige och utomlands är idag en viktig förutsättning för att den snabba tillväxten ska fortsätta. Hållbart resande är avgörande för framtiden.

Umeå behöver omvärlden – och omvärlden behöver Umeå.

Samtidigt står det klart att det sätt vi flyger på behöver förändras. En hållbar utveckling förutsätter radikalt minskade fossila utsläpp, och där är flygresor ett av problemen idag. Om det finns det en bred samsyn i Sverige, både inom politiken och näringslivet. När samhället nu ska återstartas efter pandemin finns alla möjligheter att ta flera steg i en ny och mer hållbar riktning. Fler möten kan hållas på distans, mer administration kan digitaliseras, distribution kan effektiviseras och onödiga transporter kan undvikas. Kombinerat med en satsning på utvecklade kommunikationer som har mindre – och på sikt minimal – klimatpåverkan kan Sverige ta ett rejält kliv mot en fossilfri framtid. Liknande resonemang förs av politiker i flera andra europeiska länder. Tillsammans med ökat resande med tåg kommer flyget att behövas, men behöver samtidigt själv anpassa sig.

Att utveckla framtidens flyg i en hållbar riktning – det är en ambition som Umeå delar och vill ta en viktig roll i. Under en lång tid har Umeå haft den svenska ledartröjan när det gäller satsningar i klimat- och miljövänlig riktning. Som en av åtta svenska städer har Umeå en ambitiös plan för att bli klimatneutralt redan 2030, genom det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Som en del i EU:s omfattande klimatsatsning ska Umeå ta första steget till klimatneutralitet på bara tio år, och alltså gå 20 år före övriga städer och regioner i EU.

Till de höga klimatambitionerna kommer många andra skäl till att Umeå är den självklara utvecklingsarenan för grönt flygande i Sverige.

Centralt läge i Norrland. För norra Sverige är regelbundna förbindelser till och från Stockholm och andra större regioner i Sverige extremt viktiga. Men norra Sverige behöver också en centralpunkt för vidare kommunikation till mindre destinationer längs kusten och framför allt i inlandet – sträckor som är idealiska för ett klimatvänligt elflyg  i framtiden. Umeå är genom sitt läge, storlek och med målpunkter som de två universiteten och Norrlands universitetssjukhus den naturliga platsen för denna centralpunkt.

Umeå, Västerbotten och Norrlandskusten är sedan gammalt centrum för svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri. Här finns råvarorna till biobränsle för både flyg och vägtransporter i form av restprodukter från skogsindustrin. Och här finns industrierna, forskningen och kunnandet för att förädla det skogen ger till klimatvänliga bränslen.

Elflyg är också mycket lovande för att nå närbelägna destinationer i våra nordiska grannländer. Exempelvis Vasa och andra ledande finska orter på andra sidan Bottenviken, liksom flera städer i Nordnorge. Elflyg på kortare rutter i norra Skandinavien kan bli en katalysator för en blomstrande region, trots stora avstånd. På lång sikt kanske också Umeå–Arlanda kan vara en realistisk sträcka för elflyg.

Återöppnadet av det svenska inrikesflyget är en självklarhet och på kort sikt en nödvändighet. Lika självklart och nödvändigt är det att framtidens resande, inklusive flyget, kommer att behöva förändras. Här finns inte en enda lösning utan en kombination av en mängd olika faktorer. Digitalisering kan göra vissa flygresor onödiga. Nya snabbtågsförbindelser kan ersätta andra. Biobränsle kan redan nu drastiskt reducera klimatpåverkan för de flygresor som ändå måste göras. Och på längre sikt kan elflyget  komma att helt revolutionera hur vi tänker kring flygresande.

När det gäller alla dessa alternativ är Umeå med och formar framtiden. Umeå är en idealisk utvecklingsarena för både elflyg och en ambitiös satsning på biobränslen av det slag som utredaren Maria Wetterstrand föreslår i sin utredning om biojetbränsle från 2019. Där finns en konkret färdplan för hur svenskt inrikesflyg kan bli klimatneutralt till 2030, samt hur flyget som helhet kan uppnå samma mål till 2045.

Som utvecklingsarena för grönt flygande och gröna transporter har Umeå de bästa förutsättningarna. Här finns en ung och växande befolkning, expansivt näringsliv, framtidsinriktad och forskningstung offentlig verksamhet. Har finns politiskt stöd, ett engagerat näringsliv, starka forskningsaktörer, kunnande och ett starkt medborgarengagemang. Det är här omställningsresan börjar. 

Hans Lindberg. Kommunalråd S Umeå Kommun

Anders Ågren. Kommunalråd M Umeå Kommun

Hans Adolfsson. Rektor Umeå Universitet

Maria Knutson Wedel. Rektor SLU

Anders Hjalmarsson. VD Handelskammaren Västerbotten

Fredrik Leek. Ordförande Företagarna Umeå

Umeå Företagarråd

Gustaf Nygren. Platschef SCA Obbola AB