Anders Ågren

Stoppa biståndet till länder som vägrar ta emot sina egna medborgare

Den som nekas uppehållstillstånd i Sverige ska återvända till sitt hemland.

Idag stannar många istället kvar och blir en del av ett växande skuggsamhälle. Det är fel. Vi moderater vill att den som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet.

För att öka pressen på hemländerna vill vi dra in biståndet om de vägrar ta emot sina egna medborgare.