Anders Ågren

Till försvar för tillväxt och välstånd!

I dagens VK skriver jag tillsammans med MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert till försvar för tillväxt och välstånd. En replik på tidigare MP-debattartikel. Bifogas nedan.

Tillväxt och klimat går hand i hand!

I en debattartikel i VK (7/5) argumenterar regionrådet Emma Lindqvist (MP) för att vi ska sluta sträva efter ekonomiskt välstånd. Detta med hänsyn till klimatet. Vi delar inte alls hennes uppfattning – tillväxt och klimat går hand i hand.

Lindqvists ambition att motverka högre välstånd för våra invånare är oroande. Visionen om att människor ska sluta sträva efter att få det bättre, sluta resa och sluta konsumera är i sak skrämmande läsning. Men vi är inte förvånade. Det blir ju resultatet av MP:s politik om den får genomslag.

Ekonomiskt välstånd behövs både för att kunna förbättra miljön och för att möta oförutsägbara händelser. Våra förutsättningar att möta alltifrån naturkatastrofer till epidemier, fattigdom och svält hade varit betydligt sämre utan tillväxt. De senaste 70 åren har vårt välstånd ökat så till den grad att risken för att dö i en naturkatastrof har minskat med 90 procent.

En väsentlig skillnad mellan MP:s och M:s miljö- och klimatpolitik är att vi moderater är övertygade om att det går att förena minskade utsläpp med ökad tillväxt. Detta skedde under Alliansens tid vid makten. I framtiden kommer vi att se fler tekniska innovationer, som kommer att möjliggöra fler betydande miljöförbättringar och som gör att vi kan effektivisera användandet av resurser.

Coronakrisen har orsakat stort mänskligt lidande, men har också lett till allvarliga ekonomiska konsekvenser. Under mars och april varslades 69 000 människor i Sverige och Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten kan vara så hög som 14% i september.

Att ekonomin återhämtar sig snabbt efter coronakrisen är viktigt för alla, inte minst för de människor som drabbas hårt ekonomiskt av krisen. Det är även bra för miljön. En försämrad ekonomi lämnar oss med mindre resurser att utveckla ny teknik.

Vi ska fortsätta sträva efter högre välstånd för vårt land! Välstånd och nya innovationer gör det möjligt för oss att genomföra åtgärder som förbättrar miljön. Även efter coronakrisen ska svenskarna kunna handla varor, äta på restauranger och resa. Vi ska inte backa in i framtiden – utan vi måste se framåt. Tillväxt och klimat går hand i hand.

Anders Ågren, Förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, Distriktsordförande för MUF Västerbotten