Anders Ågren

Nej till nya miljonsatsningar på kulturprojekt i Umeå

Politik handlar om att prioritera – således ett tydligt NEJ från oss moderater till nya miljonsatsningar på kulturprojekt i Umeå! Det är viktigare att prioritera exempelvis äldreomsorg och skola.

I dagens VK besvarar jag Hans Lindberg (S) debattartikel (29/4) där han försvarade det nya kulturprojektet UMECHAOS.

Min replik bifogas nedan.

Nej till nya miljonsatsningar på kulturprojekt i Umeå!

Hans Lindberg (S) går i VK (29/4) till försvar för den nya kultursatsningen UMECHAOS. Socialdemokraterna m.fl. har beslutat att medfinansiera ett nytt kulturprojekt, som ska pågå i fyra år. Umeå kommun ska medfinansiera med 7,6 miljoner kr i en total budget på 51 miljoner. Endast Moderaterna röstade nej.

Umeå kommun satsar redan överlägset mest i hela Sverige av skattebetalarnas pengar på kultursektorn, men det räcker alltså inte. Nu ska man gå in i nya omfattande projekt. Detta i ett ekonomiskt ansträngt läge, med pågående Coronapandemi och risken av långvariga ekonomiska effekter för de kommande åren.

Vad ska då dessa skattemiljoner användas till? Projektet har enligt tjänsteskrivelsen som mål ”att testa och utvärdera en ny organisation/styrmodell för att förstå och motivera kulturellt deltagande bland invånare och företag. Projektet ska testa nya metoder och aktiviteter som öppnar för nytt medborgarengagemang och investeringar i kultur och kulturarv.”

Medlen kommer att användas till bl.a. fler, nya och oförmodade platser för kulturevenemang och offentliga aktiviteter, seminarier och workshops för att uppmuntra medborgarinflytande i olika stadsutvecklingsprojekt m.m.

Jaha. Nya omfattande kulturprojekt är inte rätt sätt att prioritera umeåbornas inbetalade skattepengar. Kultur är viktigt. Men Umeå kommun satsar redan mest i hela landet. Jämfört med andra kommuner i Sverige satsar vi nästan dubbelt så mycket på kulturen per invånare.

Moderaterna i Umeå vill minska kulturens budget. Det är viktigare att prioritera exempelvis äldreomsorg och skola.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå