Anders Ågren

Elmer Eriksson tar över ansvaret för Moderata Seniorer i Västerbotten!

Idag kan vi offentliggöra att den moderata förbundsstyrelsen i Västerbotten har utsett M-politikern Elmer Eriksson, Umeå, till ny länsansvarig för Moderata Seniorer. Han efterträder Ingalill Jonsson, Nordmaling, som har valt att sluta efter några år på posten.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år.

Moderata Seniorer har funnits som nätverk sedan 40 år tillbaka.

Syftet med Moderata Seniorer är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer med särskild inriktning för frågor som rör seniorer, verka för ökade insatser i partiarbetet för seniormedlemmar och för att dessa aktivt ska delta i den allmänna debatten och där särskilt inrikta sig på frågor som är viktiga för de äldre medborgarna. Avslutningsvis att även verka för ökad representation av och för seniorer på alla nivåer.

Vi hälsar Elmer hjärtligt välkommen till det nya uppdraget, önskar honom lycka till och ser fram emot ett mycket gott samarbete!