Anders Ågren

Sveriges asylmottagande borde ligga i nivå med de övriga nordiska länderna

Under 2019 tog Sverige emot tre gånger fler asylsökande än vad Danmark, Norge och Finland gjorde tillsammans. Det är ohållbart.

Invandringen till Sverige måste minska, så att samhället klarar av att integrera de som kommit. Runt om i Sverige hålls människor tillbaka i ett djupt utanförskap. Särskilt hårt drabbas kvinnor och barn. Med en fortsatt ohållbar asylinvandring sviker vi alla dem.

Moderaterna är redo att samtala med alla partier, även Socialdemokraterna, för att säkra en kraftigt minskad invandring. Men det kräver att Socialdemokraterna själva bestämmer sig – vill de ha en stram invandring eller vill de driva igenom Miljöpartiets generösa migrationspolitik?

Moderaterna vill införa ett volymmål, som gör att asylansökningarna minskar med 80 procent till totalt knappt 5 000. Det innebär i praktiken att t.ex. begränsa bidragen och ställa högre krav.

Sverige behöver en långsiktigt stram migrationspolitik.