Anders Ågren

År 2019: bästa resultaten för luftkvaliteten i Umeå sedan mätningarna inleddes 2003

Det skadar ju inte att i dessa dagar även lyfta upp positiva nyheter, som annars riskerar att drunkna i allt elände med coronaviruset.

En sådan positiv nyhet är att luften i Umeå blev renare under förra året. Detta redovisades idag i ett pressmeddelande som skickades ut från Umeå kommun. På Västra Esplanaden i Umeå uppmättes 2019 de lägsta värdena sedan luftmätningar påbörjades. För åttonde året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitets-normen för årsmedelvärdet. De svenska normerna för kvävedioxid gällande tim- och dygnsmedelvärde klaras däremot fortfarande inte. Halterna av partiklar har varit låga.

Genomsnittet av kvävedioxidhalterna under de senaste åtta åren ligger tydligt lägre än femårsperioden dessförinnan trots ökad fordonsmängd och ökad andel dieselfordon. Trafikmätningar visar att trafikmängderna på Västra Esplanaden är stabilt lägre än innan IKEA och Avion etablerades. Detta trots att fordonsparken i kommunen ökar årligen.

Men luften i Umeå centrum blir renare och renare. Det är mycket glädjande! Umeå kommuns åtgärdsprogram ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden år 2021 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att kunna minskas ytterligare.