Anders Ågren

Ras för bostadsbyggandet – samtidigt skördar V ny seger för att hindra framtida bostadsbyggande i Umeå

Det byggs för lite bostäder i Umeå. Denna vecka har vi i Folkbladet kunnat läsa om ett ras i bostadsbyggandet och det är siffror som jag uppmärksammade redan för en månad sedan. För 2020 beräknas bara 500-600 bostäder blir färdiga. Det skulle behöva byggas 2000 bostäder per år i Umeå.

I detta läge tänker nu en majoritet av partierna besluta att bifalla Vänsterpartiets förslag att helt stryka området Lundåkern för framtida bostadsbebyggelse!

Detta är helt fel, och bryter mot avsikterna i den fördjupade översiktsplan vi antog 2011. Där pekades bl.a. Lundåkern ut som ett lämpligt område för kompletterande bostadsbebyggelse. För även om man bygger bostäder i området, så skulle ju allmänhetens tillgång till området självfallet garanteras med bl.a. en bred strandpromenad, parker och grönytor.

Moderaterna hade gärna sett att vi tidigarelägger avsikten att pröva möjligheten att bygga även bostäder på området, i linje med den fördjupade översiktsplanen.

Nu vill Vänsterpartiet göra tvärtom och stoppa möjligheterna att i framtiden komplettera med bostäder i ett mycket attraktivt läge. De får dessutom stöd av bl.a. Socialdemokraterna.

För oss som ser behovet av att öka bostadsbyggandet i Umeå är detta en negativ nyhet.