Anders Ågren

Fördubbla bostadsbyggandet i Umeå!

I Umeå råder bostadsbrist sedan många år. I Folkbladet kan vi idag dessutom läsa om ett ras i bostadsbyggandet i Umeå. Så här kan vi inte ha det. Såväl det kommunala bostadsbolaget som privata aktörer måste ges möjlighet att bygga mer.

De kommande åren måste bostadsbyggandet öka till 2000 bostäder per år. År 2019 färdigställdes enligt preliminära siffror 1016 bostäder. Man når därmed bara upp till hälften av det mål på 2000 bostäder per år som Umeå kommun har satt upp som nödvändigt. Prognosen för år 2020 ser ännu sämre ut. Ca 500-600 bostäder bedöms byggas.

Det är för lite!

Tillgången till bostäder är Umeås akilleshäl. Får vi inte ytterligare fart på nyproduktionen, så riskerar det hämma tillväxt och investeringar.

Vi moderater vill bl.a.

✅ Möjliggöra för AB Bostaden att öka nyproduktionen av hyresrätter

✅ Öppna upp fler områden i Umeå för byggnation av bostäder

✅ Låt privata aktörer själva ha möjlighet att sköta och finansiera planarbetet, för att minska de långa köerna gällande detaljplaner

✅ Ersätta kvadratmeterregler med funktions- och kvalitetskrav

✅ Underlätta byggande genom regelförenklingar

✅ Minska antalet statliga riksintressen

✅ Avskaffa det generella strandskyddet, som idag är ett hinder för att skapa attraktiva boendemiljöer. Låt kommunerna besluta om eventuellt strandskydd.

Det är några av Moderaternas förslag, lokalt och nationellt.

Det behövs fler bostäder i Umeå, såväl i staden som på landsbygden! Bostadsbyggandet måste fördubblas.