Anders Ågren

Bra initiativ av de borgerliga i nämnderna för att säkra valfriheten och ge stabilitet inom hemtjänsten i Umeå!

Som jag tidigare har uppmärksammat här på bloggen, så är umeåbornas valfrihet inom hemtjänsten allvarligt hotad. S och V gör sitt yttersta för att genom så ofördelaktiga avtal som möjligt tvinga de privata aktörerna att ge upp.

Vid Individ och familjenämndens och Äldrenämndens sammanträde i februari yrkade de borgerliga partierna i de båda nämnderna att upphandlingen ska återkallas, i avvaktan på att de frågor och oklarheter som finns i nuvarande förfrågningsunderlag får en lösning.

Om kommunen ska ta över all hemtjänst kommer det att kosta skattebetalarna i Umeå mer än 50 miljoner kronor extra. Detta som en konsekvens av att de privata aktörerna får betydligt lägre ersättning än den kommunala. Om nu Socialdemokraterna lyckas driva bort alla privata aktörer – och den kommunala hemtjänsten tar över – så kommer därmed Umeå kommuns kostnader för hemtjänsten att öka dramatiskt.

Detta har S och V överhuvudtaget inte räknat med. Deras viktigaste fokus synes vara att får bort alla privata aktörer – oavsett konsekvenser för brukare, anhöriga, de aktuella företagen och deras anställda. Oavsett ökade kostnader för kommunen.

Bakgrund och anledning till Alliansens uppdrag är att sedan det nya förfrågningsunderlaget beslutades i november förra året har det visat sig att avtalet ger SÄMRE ersättning än nuvarande avtal.

Samtidigt har nya uppgifter framkommit att det är en betydande stor skillnad i ersättning mellan kommunen och de externa utförarna där kommunens verksamhet får drygt 100 kr mer/timme jämfört med de externa företagen. Det nya avtalet förändrar de ekonomiska förutsättningarna avsevärt när hemtjänsten går från förskottsersättning till efterskott vilket gör det mycket svårt för företag att gå runt. Det avtal som företagen är verksamma under idag är uppsagt till den sista april och det nya avtalet ska enligt beslut börja gälla fr o m 1 maj. Med tanke på de oklarheter som finns är risken stor att företag inte väljer att skriva på. Allt detta leder till negativa konsekvenser för kommunen, både för verksamheten och ekonomiskt, men främst är det negativt för den person som idag är beroende av hemtjänst.

De borgerliga partiernas uppdrag till förvaltningen kommer att behandlas vid nästkommande arbetsutskott i de båda nämnderna den 11 och 12 mars. Det är en vecka innan företagen ska ha lämnat besked om de ämnar skriva på det nya avtalet.

Socialdemokraterna måste välja väg! Antingen står man upp för den uppskattade och framgångsrika valfriheten inom hemtjänsten och ger alla aktörer samma grundförutsättningar att driva verksamheten gällande ersättningsnivåer. Eller så ställer man sig på Vänsterpartiets linje att krossa valfriheten.

Just nu står Socialdemokraterna enade med Vänsterpartiet i Umeå. Det är illa utifrån så många aspekter!