Anders Ågren

Besöksnäringen i Umeå fortsätter växa!

Antalet turister som besöker Umeå fortsätter att öka. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att 2019 var ett starkt år för Umeå när det kommer till antal gästnätter. Ökningen var på 6%, vilket kan jämföras med riket som ökar med 4%. De slutliga inkvarteringssiffrorna för 2019 kommer i april senare i år.

Enligt de preliminära siffrorna gjordes 612 818 övernattningar på hotell i Umeå kommun förra året, vilket är en ökning med 8% jämfört med 2018. De sammanlagda övernattningarna på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Umeå ökade med 6% under 2019 och var totalt 726 741 stycken. 

Det är mycket glädjande siffror! Besöksnäringen är viktig för Umeå och för hela vår region. Det har en stor betydelse för både tillväxt och sysselsättning. Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag.

Det är fantastiskt roligt att så många väljer att besöka Umeå. Nu gäller det att arbeta vidare med att stärka besöksnäringen, eftersom det leder till fler nya jobb, fler företag och ökade skatteintäkter.